' N Asset 2 Asset 2 Asset 3

sunsync™ 100 serien – den klassiske automatikkløsningen

 

Sunsync™ 100 er en serie av klassiske automatikkløsninger for styringer av innvendig og utvendig solskjerming. Automatikkene inneholder de primære parameterne for styring av solskjerming: solintensitet og vindhastighet.

Styringene er godt egnet til mindre og mellomstore anlegg samt til rehabilitering av eksisterende anlegg. Alle automatikkene er svært enkle å installere og betjene.

Siden Sunsync™ 100-serien kun inneholder de mest basale funksjonene for styring av solskjerming, er det den absolutt mest fordelaktige løsningen rent kostnadsmessig.

 

sunsync™ 200-serien – den moderne løsningen

 

Sunsync™ 200 er en konkurransedyktig løsning basert på tradisjonelle motorreleer, styrt via den avanserte Sunsync™ styresentralen. Styringen oppfyller de fleste krav man har til en moderne styring.

Automatikkene er enkle å installere og velegnede til mellomstore og store anlegg.

Sunsync™200 er svært konkurransedyktig på pris siden den ikke krever noen programmering på stedet.

Styringen gir mulighet for tilkobling til eksterne styresystemer som CTS og lignende, samt betjening fra lokal PC.

Siden systemet er basert på tradisjonelle motorreleer, er Sunsync™ 200 godt egnet til oppgradering av eksisterende anlegg.

 

sunsync™ 300-serien – den fremtidssikrede løsningen

 

Sunsync™300 er en effektiv, fremtidssikret løsning for styring av motorisert solskjerming. Styringene er godt egnet til mellomstore og store anlegg.

Sunsync™300 kan omprogrammeres og utbygges når som helst, slik at den kan tilpasses endrede brukerkrav og eventuelle ombygninger – uten at dette krever store installasjonsendringer.

Styringen gir mulighet for tilkobling til eksterne styresystemer som CTS og lignende, samt betjening fra lokal PC.

Siden det arbeides med en åpen buss-standard, kan anlegget utbygges til å styre andre bygningsdeler også, for eksempel vindusmotorer, varme, ventilasjon og lys.

Hvis du har bruk for mer dokumentasjon, så vennligst kontakt oss her.

 

sunsync™ 400-serien – den optimale løsningen

 

Sunsync™ 400 er den optimale løsningen for styring av motordrevet solskjerming, godt egnet til mellomstore og store anlegg som stiller høye krav til funksjonaliteten.

Sunsync™ 400 kan omprogrammeres og utbygges når som helst, slik at den kan tilpasses endrede brukerkrav og eventuelle ombygninger – uten at dette krever store installasjonsendringer.

Styringen gir mulighet for tilkobling til eksterne styresystemer som CTS og lignende samt betjening fra alle alminnelige plattformer som PC, smarttelefoner og nettbrett (inkl. iPhone og iPad).

Siden det arbeides med en åpen buss-standard, kan anlegget utbygges til også å styre andre bygningsdeler som vindusmotorer, varme, ventilasjon og lys.

Hvis du har bruk for mer dokumentasjon, så vennligst kontakt oss her