' N Asset 2 Asset 2 Asset 3

Sunsync™ 100 serien
Sunsync™ 200 serien
Sunsync™ 300 serien
Sunsync™ 400 serien

Sunsync er utformet til å dekke alle behov uansett prosjektstørrelse, kompleksitet eller prisnivå.

Sunsync kan integreres og optimeres i forhold til bygningens andre styresystemer og via gatewayer kommunisere med de mest alminnelige SD-protokollene.

Sunsync kan skaleres slik at systemet oppfyller den enkelte brukerens behov.

Sunsync™ er utviklet av solskjermingsprodusentene Fischer Danmark A/S og Blendex A/S. Sunsync™ selges gjennom disse to bedriftene i hele Skandinavia samt gjennom en rekke uavhengige leverandører og aktører innenfor bransjen.