' N Asset 2 Asset 2 Asset 3

Brukeroptimalisert styring dekker alle behov

Sunsync™ er utformet til å dekke alle behov uansett prosjektstørrelse, kompleksitet eller prisnivå. Serien spenner fra klassisk analog kontroll til digital kontroll. Sunsync™ kan integreres og optimeres i forhold til bygningens andre styresystemer og via gatewayer kommunisere med de mest alminnelige SD-protokollene.

Solskjerming er en fysisk bevegelig del med stor betydning for brukernes generelle komfort, men dessverre opplever brukerne ofte at solskjermingen ikke fungerer godt nok. Derfor er sunsync™ også annet og mer enn et optimalisert styringssystem. Det brukervennlige konseptet kan skaleres og programmeres, slik at det imøtekommer den enkeltes behov og omfatter en kvalitetssikring, både i forhold til solskjermingseffekten på inneklimaet og på den individuelle brukeropplevelsen.

Sunsync™ er utviklet og optimalisert i forhold til eksisterende åpne buss-systemer og er derfor den optimale løsningen for styring av solskjerming uansett fabrikat. 

Viktig veiledning
Sunsyncs™ tekniske eksperter gjør en stor innsats for å introdusere sunsync™ når systemet blir installert. De gir brukerne råd om den korrekte bruken, som sikrer at systemet blir brukt etter hensikten, og dermed ikke blir et irritasjonsmoment for brukerne, men i stedet en faktor som fremmer godt inneklima.